Πολιτισμός

Ο Πολιτισμός είναι εκείνος που έρχεται να ενδυναμώσει και να ενισχύσει την αναπτυξιακή πολιτική μιας πόλης. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου μας, φορέας και εκφραστής αυτής της πολιτικής, με άξονα πάντοτε την καινοτομία και τον σεβασμό στον πολίτη προωθεί τον πολιτισμό ως προτεραιότητα και βασικό στοιχείο τοπικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης. Η Νέα Σμύρνη είναι μια Πόλη Πολιτισμού και το αποδεικνύει έμπρακτα εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο Πολιτισμός στηρίζει την τοπική οικονομία και ανάπτυξη

Η σχέση του πολιτισμού είναι με βεβαιότητα στενά συνδεδεμένη με την έννοια του πολίτη. Οι ίδιοι οι φορείς και αποδέκτες του πολιτισμού, οι άνθρωποι μιας πόλης, είναι εκείνοι που πραγματώνουν τον πολιτισμό μέσα από το παρελθόν τους, την ιστορία, τη…